Spuštěny nové webové stránky
  
Divadelní spolek
Pik-Art
Mírové náměstí 1
411 45 Úštěk

 

ODEHRANÉ A PŘIPRAVOVANÉ DIVADELNÍ INSCENACE

Za několikaletou existenci jsme stihli nacvičit několik divadelních inscenací. Jejich výčet svědčí o nepromarněné, více jak dvacetileté práci. Začátky byly krušné, bez pořádného zázemí, vybavení a zkušeností. Postupujícím časem se vše rychle měnilo. Herců přibývalo a tehdy si ,ještě divadelní ochotnický soubor, Pikart mohl dovolit výběr inscenace s dvanácti lidmi v obsazení. Také okolí zaregistrovalo, že v Úštěku vzniká poměrně velký soubor, který tvoří minimálně jednu hru za rok.

Časy se mění. Herců ubývá a tentokráte již občanské sdružení PIK-ART (právní změna 2004) je nucené volit hry s menším počtem aktérů. Také výběr her je obezřetnější a vybrané divadelní postavy jednotlivým hercům lépe sedí. Někteří se v nich dokonce našli... S nastupujícími vedlejšími aktivitami také čas pro nácvik nových inscenací ubývá podstatně rychleji. To, co dříve trvalo rok, nyní trvá rok a půl. Ovšem prostor to není prázdný, ba naopak je vyplněný dalšími činnostmi, které jsou přímo nacíleny na Vás, diváky a naše příznivce. 

 

xxxxxx
1716415200